Jak zapisać dziecko do szkoły?

Rekrutacja

do Szkoły Podstawowej Specjalnej

nr 40 w Bytomiu

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi.

ZASADY REKRUTACJI:

  1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły przez cały rok.

  2. Szkoła nie podlega rejonizacji.

  3. Podstawą przyjęcia ucznia jest orzeczenie publicznej poradni – psychologiczno – pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej.

  4. Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej, ale można przesłać wniosek zapisu dziecka do szkoły drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sps40.bytom.pl. Wzór wniosku jest do pobrania poniżej.

Wniosek – przyjęcie do szkoły – I kl

Wniosek – przyjęcie do szkoły

Przewiń do góry