Świetlica

W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40 w Bytomiu działa świetlica szkolna. Jej zadaniem jest zapewnienie opieki uczniom zarówno przed zajęciami lekcyjnymi jak i po ich zakończeniu. Świetlica jest miejscem, w której każdy uczeń znajdzie coś dla siebie. Organizowane są zajęcia plastyczne, techniczne, czytelnicze, filmowe, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe. Poza tym w trakcie zajęć świetlicowych zapewniona jest pomoc w nauce.

Podczas pobytu w świetlicy szkolnej, wychowawcy traktują każde dziecko w sposób indywidualny i stwarzają mu warunki, aby ciekawie spędziło wolny czas, kształtowało swoje zainteresowania. Istotne jest dostrzeganie potencjału tkwiącego w dzieciach i rozwijanie go. Dużą wagę przywiązujemy do uczenia dzieci zasad współdziałania, pracy w grupie oraz udzielania wzajemnej, koleżeńskiej pomocy.

Przewiń do góry