Świetlica

Świetlica szkolna to miejsce na:

  • właściwą organizację czasu przed i po lekcjach,

  • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,

  • rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,

  • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,

  • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

  • organizację właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki,

  • współpracę i współdziałanie z domem, środowiskiem lokalnym oraz wychowawcami.

Nasi uczniowie mają czas na swobodne zabawy, chętnie korzystają także z gier
i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu.

Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych oraz w „Świetlicowej Galerii”, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych.
Pamiętamy również o świętach okolicznościowych, kalendarzowych i ważnych wydarzeniach z życia społeczności szkoły. Chętnie angażujemy się w konkursy szkolne i pozaszkolne.

Przewiń do góry