Informacje o szkole

 

Dyrektor szkoły

mgr Romualda Procek

Wicedyrektor

mgr Anna Razik

Szkoła kształci dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w zakresie szkoły specjalnej stopnia podstawowego.

Przyjmowani są do niej uczniowie na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Celem nadrzędnym szkoły jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie i pełnej integracji z nim poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie.

Wykwalifikowana kadra

Nauczyciele pracujący w szkole posiadają wysokie wykształcenie wraz z wieloma specjalizacjami w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym

Osiągnięcia szkoły

Cieszymy się wieloma osiągnięciami. Nasi uczniowie mogą realizować swoje pasje i zainteresowania

Indywidualizacja pracy

Dla nas każdy uczeń jest wyjątkowy. Indywidualizujemy pracę w taki sposób, aby nasi podopieczni mogli osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości

0 +
Absolwentów
0 +
Nagród i wyróżnień
0 +
Profesjonalistów
0 +
Projektów
Przewiń do góry