Metoda integracji sensorycznej

Sala Integracji Sensorycznej, to miejsce, w którym prowadzimy zajęcia rewalidacyjne jedną z najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych w terapii dzieci, u których obserwuje się trudności w zakresie:

umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi);

problemów emocjonalnych (nadmierna wrażliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi);

opóźnionego rozwoju mowy;

opanowywania umiejętności szkolnych (problemy dysleksji, dysgrafii, dysortografii, kłopoty z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się);

nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD);

nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne;

nadwrażliwości na ruch (negatywna reakcja na ruch, niepewność grawitacyjna, choroba lokomocyjna)

Większość tych objawów jest charakterystyczna dla uczniów naszej szkoły, którymi są m. in. dzieci z diagnozą autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej, jak również ze sprzężonymi zaburzeniami.

Terapia ma postać ukierunkowanej zabawy. Jej zadaniem jest dostarczenie dziecku kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, czego konsekwencją jest poprawa ich integracji.

Podczas zajęć dostosowuje się trudność zadań i ćwiczeń do poziomu funkcjonowania dziecka oraz jego samopoczucia. Atmosfera oraz indywidualny kontakt z terapeutą daje poczucie bezpieczeństwa oraz sprzyja rozwojowi wewnętrznej potrzeby zdobywania i poznawania środowiska. W takich warunkach dziecko ma możliwość przeżywania sukcesu podejmując się kolejnych zadań i bardziej złożonych aktywnościach. Podnosi to jego samoocenę i stanowi solidny fundament dalszego rozwoju.

Więcej o metodzie SI:

http://www.pstis.pl/pl/html/index.php?v2=block&str=podstrona_terapia

Przewiń do góry