Terapia pedagogiczna

Kompleksowa terapia pedagogiczna oraz właściwa organizacja i wielowymiarowy plan terapii pedagogicznej mają na celu przede wszystkim stymulację ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka obciążonego deficytami i dysharmonią rozwojową. Cele szczegółowe terapii pedagogicznej uzależnione są od indywidualnych potrzeb ucznia.
Zajęcia z terapii pedagogicznej w szkole podstawowej prowadzone są w formie indywidualnej, grupowej. Zawsze uwzględniają potrzeby i możliwości psychomotoryczne każdego dziecka.
Przewiń do góry