Deklaracja dostępności

logo szkoły

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sps40.bytom.pl.

 Data publikacji strony internetowej: 2019-10-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-01.

 Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych, gdyż pełnią rolę estetyczną.

  • Filmy nie posiadają napisów.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

System pozwala na odcyfrowanie treści maszynowo.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie BIP naszego podmiotuPrzewiń do góry