Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), informujemy, że:

Administratorem serwisu internetowego jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. G. Morcinka w Bytomiu, nazywana dalej Administratorem

Dane kontaktowe Administratora:

adres: Bytom, ul. Orląt Lwowskich 12 b;

e-mail: sekretariat@sps40.bytom.pl;

numer telefonu: 32 2811827

Inspektor IOD mail: iod_edu@um.bytom.pl

Administrator niniejszym informuje, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności:

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (szczegóły poniżej). Na naszej stronie nie ma możliwości samodzielnego założenia konta użytkownika, nie korzystamy z systemów komentarzy. Użytkownik strony może nawiązać kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bezpośrednio ze swojego konta pocztowego). Korzystając z tej możliwości Użytkownik podaje nam swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które zawiera w treści wiadomości. Dane Użytkowników przetwarzamy w celu kontaktu z nimi oraz w celach archiwalnych (do archiwizacji korespondencji). Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zgoda Użytkownika, którą wyraża wysyłając do nas wiadomość i oczekując odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podmioty przetwarzające i odbiorcy danych

Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługę w zakresie hostingu. Przetwarzanie danych osobowych powierzamy tylko sprawdzonemu i zaufanemu podmiotowi, który gwarantuje stosowanie odpowiednich środków ochrony danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane tak długo, jak długo istnieją do tego podstawy prawne i faktyczne. Część danych może być przetwarzana dłużej, dla celów archiwalnych lub statystycznych.

Uprawnienia Użytkownika

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679).

Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej i do kontaktu z nami.

Jak wykorzystujemy twoje ciasteczka cookies?

Działanie strony internetowej oparte jest na wykorzystywaniu technologii cookies. „Cookies” to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniach użytkowników. Przeznaczone są do przeglądania stron internetowych. Używane są w celu personalizacji korzystania z przeglądarki, jak również pozwalają określać sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Rozróżniamy „cookies” tymczasowe (sesyjne) oraz stałe. „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu wyłączenia strony internetowej lub wylogowania się z niej. Natomiast pliki stałe przechowywane są przez określony czas. Użytkownik może skonfigurować swą przeglądarkę tak, aby np. móc zablokować automatyczne akceptowanie cookies. Wszelkie informacje o możliwych opcjach konfiguracji znajdują się w ustawieniach danej przeglądarki.

Przy pierwszym wejściu na stronę wyświelamy Użytkownikom informację dotyczącą wykorzystywania plików cookies. Pytamy w niej o zgodę na ich stosowanie. Użytkownik może całkowicie z nich zrezygnować, ale wówczas może to utrudnić korzystanie ze strony.

Możemy osadzać na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Podczas odtwarzania przez Użytkownika takich nagrań wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Cele i zasady korzystania z cookies obcych stron określają polityki prywatności podmiotów, od których te cookies pochodzą.

Zabezpieczenie danych osobowych.

W trakcie komunikacji pomiędzy Twoim urządzeniem a naszym serwerem, gdzie zbierane są Twoje dane osobowe stosujemy szyfrowane połączenie z użyciem protokołu SSL.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę.

Przewiń do góry