Kalendarz szkolny

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe13 – 26 stycznia 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna9 – 14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie roku szkolnego26 czerwca 2019 r.
Ferie letnie29 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
  

Egzamin ósmoklasisty: zmiana terminu

21 kwietnia 2020 r. 16 czerwca 2020 r.

22 kwietnia 2020 r. 17 czerwca 2020 r.

23 kwietnia 2020 r.18 czerwca 2020 r.

W tym czasie nie ma zajęć dydaktyczno-wychowawczych

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

31 października 2019 r.

12 listopada 2019 r.

4 maja 2020 r.

5 maja 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

Przewiń do góry