Logopedia

Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania i rozwoju jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat i jest w stanie wyrazić swoje uczucia oraz spostrzeżenia.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

  • wspieranie motywacji do mówienia

  • utrwalanie prawidłowych nawyków oddychania

  • usprawnianie motoryki artykulacyjnej narządów mowy

  • rozwijanie słuchu fonematycznego

  • rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia ćwiczonej głoski

Przewiń do góry