Biofeedback

Trening Biofeedback – koncentracja uwagi, zmniejszanie napięcia emocjonalnego, relaksacja


Prowadzenie–mgr Agnieszka Nowicka

Trening Biofeedback w naszej szkole
to doskonała forma terapii indywidualnej, poprawiająca m.in. :
• koncentrację uwagi
• motywację do nauki
• kreatywność i umiejętność planowania czasu
• kontrolę emocji
• odporność na stres
W szczególności zalecana gdy jest przy:
Dysleksji, ADHD, Zaburzeniach Koncentracji Uwagi
EEG Biofeedback – to nowoczesna metoda treningowa wykorzystująca specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem do obserwacji aktywności fal mózgowych. Powstała w ośrodku szkoleniowym kosmonautów NASA. Monitorowanie aktywności mózgu podczas treningu umożliwia ocenę stopnia trudności koncentracji uwagi, a nawet ich przyczynę (zbyt dużo fal napięciowych lub fali Theta, zbyt niska fala SMR lub Beta).

Atrakcyjna forma pracy (gry multimedialne, filmy bez przemocy) sprawia, że doskonalenie koncentracji uwagi, relaksacji i wielu innych umiejętności staje się dla dziecka prawdziwą przyjemnością.

Jak przebiega trening?
Treningi są indywidualne, trwają 1 godzinę lekcyjną odbywają się jeden raz w tygodniu. Uczeń przyjmuje wygodną pozycję na fotelu relaksacyjnym,  terapeuta podłącza – za pomocą elektrod go do głowicy, która z kolei podłączona jest do komputera. Nauczyciel monitoruje przebieg fal, a na monitorze ucznia wyświetlana jest videogra, która postępuje tylko wtedy, gdy poziom fal jest na odpowiednim poziomie. Terapeuta ustala indywidualne parametry gry, poziom trudności i rejestruje postępy ucznia dzięki wyświetlającym się wskaźnikom aktywności poszczególnych fal.

Wskazówki dla dzieci
• problemy pamięci i koncentracji uwagi
• trudności w uczeniu się
• nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD, ADD)
• nadruchliwość
• impulsywność, agresja
• dysleksja, dysortografia, dyskalkulia
• trema, reakcje stresowe, lęki
• problemy z planowaniem czasu (dezorganizacja podczas kilku zadań i złożonych poleceń, chaotyczność, roztargnienie)
• trening koncentracji uwagi w ramach rozwijania uzdolnień i potencjału edukacyjnego


Przewiń do góry