Aktywna Tablica

Nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica.W ramach programu szkoła otrzymała pomoce, które wykorzystywane są między innymi na zajęciach specjalistycznych.

Nasza szkoła należy do Sieci koordynatorów programu AKTYWNA TABLICA, edycja 2021.

Podczas spotkań koordynatorów sieci nauczyciele dzielą się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi poprzez udostępnianie scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem Tik. Omawiane są też są przykłady dobrych praktyk.

Wszystkie te działania mają na celu rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które będą pomocne w codziennej pracy na lekcjach, a także wzbogacanie ich warsztatów pracy.

Przewiń do góry