Znamy lepsze drogi niż nałogi

W dniach 12-29 listopada 2019 roku w naszej szkole jest realizowany projekt profilaktyczny pod hasłem: „Znamy lepsze drogi niż nałogi”
Cele projektu:
  • promowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież,
  • kształtowanie prozdrowotnych postaw,
  • promowanie pozytywnych zachowań,
  •  dostarczenie podstawowej wiedzy na temat nikotyny, alkoholu, dopalaczy i narkotyków oraz ich oddziaływania na organizm,
  • dostarczenie informacji na temat nowych uzależnień XXI wieku wynikających z rozwoju technologii informacyjnych oraz ich konsekwencji dla dzieci i młodzieży,
  • uświadomienie uczniom konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych związanych z uleganiem różnego rodzaju nałogom,
  • wyposażenie młodych ludzi w umiejętności asertywnego zachowania w stosunku do osób namawiających do sięgnięcia po którąkolwiek z używek.
Harmonogram działań:
1. Apel rozpoczynający projekt – ( 13.11.2019 r.)
a) zapoznanie społeczności szkolnej z harmonogramem projektu,
b)ogłoszenie konkursów:
– plastyczny: „NIE DLA NUDY” – plakat zachęcający do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania swoich zainteresowań – (klasy 1-3 i 4-5 i klasy „U”)
– plastyczny: „STOP NAŁOGOM!” – komiks profilaktyczny – (klasy 6-8)
2. Zajęcia w klasach o tematyce profilaktycznej – każda klasa 2 godziny w ramach godzin wychowawczych – ( 13.11- 27.11.2019r. )
3. Wykonanie gry planszowej w ramach zajęć świetlicowych: „Pułapki uzależnień, dobre rady”
(13.11.-27.11.2019r.)
4. Warsztaty i zajęcia zachęcające uczniów do prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia, a także do rozwijania własnych zainteresowań – ( 13.11.-26.11.2019r.)
a) warsztaty kulinarne – „ W kuchni nigdy nie ma nudy”(szklanka zdrowia- sok owocowo-warzywny),
b) warsztaty fotograficzne – „Chwytaj chwilę”,
c) warsztaty artystyczne – „Drugie życie słoika”,
d) turniej gier planszowych – „Zdrowa rywalizacja”,
e) gry i zabawy sportowe – „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
5. Apel podsumowujący projekt profilaktyczny – (29.11.2019r.)
– prezentacja wykonanej gry planszowej oraz prac zrobionych w czasie warsztatów artystycznych,
– prezentacja zdjęć wykonanych podczas warsztatów fotograficznych,
– rozstrzygnięcie konkursów plastycznych i nagrodzenie zwycięzców oraz wręczenie nagród uczniom, którzy okażą się najlepsi w turnieju gier planszowych i zawodach sportowych.
Koordynatorzy projektu: Monia Duda, Urszula Adamska
Przewiń do góry